Міністерство охорони здоров’я України та компанія Google Україна рада представити спільний проект «Реабілітаційна мапа України».

Загальновідомим є той факт, що реабілітаційні послуги надаються структурами державної сфери охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, сектора безпеки та оборони та активно розвиваються в недержавному секторі. Протягом останніх років ця галузь розвивається дуже швидко, народжуються багато локальних реабілітаційних проектів. Держава здійснює поступових кроків щодо розбудови системи реабілітації та переведення її з післярадянських на сучасні європейські та світові рейки. Проте, координація реабілітаційної діяльності на територіальному рівні поки залишається незадовільною. Проект «Реабілітаційна мапа України» є відкритою платформою для збирання та оприлюднення інформації про надавачів послуг, які вважаються реабілітаційними. Ми використали термінологію, зазначену в чинному реабілітаційному законодавстві, та на якій ґрунтується державна політика в сфері реабілітації. Нашою метою є формування уявлення про реальну географію надавачів послуг реабілітаційної направленості в регіонах України. Ми заохочуємо заклади незалежно від форми власності та підпорядкування надати інформацію про себе та свою діяльність для забезпечення максимально ефективного розвитку (реорганізації) регіональної мережі реабілітаційної допомоги.